About us

บริษัท ออลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด เราคือผู้ให้บริการและจัดจำหน่าย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบป้องกันขโมย  ระบบประกาศเสียง ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ระบบป้องกัน
ไฟไหม้และอุปกรณ์เสิมต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก  บริการรับออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ    เรามีสินค้าพร้อมให้บริการ
จำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ในราคามาตราฐานสากล พร้อมศูนย์บริการหลังการขาย และ ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำสินค้าเทรนนิ่งแก่ตัวแทนจำหน่าย 

บริการของเรา

เราให้บริการแบบครบวงจร บริการติดตั้ง บริการวางระบบ ให้กับหน่วยงานรัฐ โครงการ หมู่บ้าน บริษัท อพาร์ทเม้นท์ คอนโด หรือที่พักอาศัยต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ระบบกล้องวงจรปิด

 กล้องวงจรปิด CCTV (Closed Circuit Television System) คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึก (DVR) และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

ระบบ Access Control

Access Control System คือ ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องและป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Doorlock

Digital Door Lock คือ ระบบกลอนประตูอิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้การตั้งรหัส การ์ด หรือ โทรศัพท์ แทนการใช้กุญแจบ้าน(หรือจะใช้ร่วมกันก็ได้) เพื่อความสะดวกสบาย และเพิ่มความปลอดภัยในการล็อคประตู

ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้

Fire Alarm Systems หรือระบบแจ้งเหตเพลิงไหม้ คือระบบที่มีไว้สําหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดยจะใช้อปกรณ์ ตรวจจบชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station ( Manual Call Point ) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้และแก้ไขไม่ให้ไฟไหม้นั้น ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

ระบบไม้แขนกั้น รถยนต์

ระบบไม้กั้นรถยนต์ (Barrier Gate, Car Park System) เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์ ยานพาหนะ หรือเพื่อจัดการค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ มีชื่อเรียกกันหลายชื่อตามความถนัด เช่น ไม้กั้นจราจร, ไม้กั้นทางอัตโนมัติ, ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ, แขนกั้นรถอัตโนมัติ , เครื่องควบคุมทางเข้าออกรถยนต์

Smart Home

ระบบสมาร์ทโฮม (Smart Home System) หรือ “ระบบบ้านอัจฉริยะ” เป็นการนำอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ มาทำงานร่วมกับซอพท์แวร์ บนโทรศัพท์มือถือ ทำให้เราสามารถควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้หรือ ระบบรักษาความปลอดภัย ต่างๆ ภายในบ้านได้ด้วยการกดปุ่มสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) หรือใช้ เสียงพูด (Voice Command)ช่วยให้การอยู่อาศัย และ การดูแลบ้านมีความสะดวกสบาย ทันสมัย ปลอดภัย ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

ข่าวสาร - กิจกรรม

ตัวอย่างผลงานบางส่วน